Previous slide
Next slide

สมัครอีเมลโรงเรียน @suriya.ac.th

หากท่านกด ส่ง หรือ submit แล้ว รอการอนุมัติประมาณ 1-2 วัน (หรือเร็วกว่านั้น)

เมื่ออนุมัติแล้วท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่ออีเมล ชื่อที่สมัคร@suriya.ac.th 

รหัสผ่านครั้งแรกคือ เลขประจำตัวประชาชน (ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก)

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อีเมล @suriya.ac.th

1.  เปิด Google Chrome

2. กดที่รูปโปรไฟล์ Google แล้วกด “เพิ่มบัญชี”

3. ใส่ชื่ออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ลงท้ายด้วย @suriya.ac.th

4. ใส่รหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

5. กด “ฉันเข้าใจ”

6. ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่, ตัวเลข, และสัญลักษณ์ โดยพิมพ์ทั้ง 2 ช่อง กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

7. ระบบจะถาม “ดำเนินการต่อในโปรไฟล์ Chrome ใหม่ไหม” กด “ตกลง”

8. ตั้งค่าโปรไฟล์ตามที่ต้องการ เสร็จสิ้นการเข้าใช้งานอีเมลโรงเรียน