Previous slide
Next slide

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้น

🔹อนุบาล 2 – 3

🔹ประถมศึกษาปีที่ 1

🔹ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

ในระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 2567 ถึง 8 มี.ค. 2567 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย (ตึกสีม่วง) ชั้น 1 ห้องที่ 1 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ📢