หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการ และข้าราชการบรรจุใหม่
โดย : thanit
อ่าน : 863
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

งานบุคลากร : ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ มีคุณครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 ท่าน และมีข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาววัชรียา ทนันไธสง (สอนวิชาวิทยาศาสตร์), นางสาววนัสนันท์ เพ็งสว่าง (สอนวิชาพลศึกษา), นางสาวชนัฏฐา บุญทิพย์ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) และ นางสาวยุวดี ชิตนอก (สอนนักเรียนระดับปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่งานการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายแห่งนี้

ข้อมูลบนเว็บเพจ : https://www.facebook.com/anubansuriya/