ชื่อ - นามสกุล :นางนิชา พันธุเวช
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :