[ Punmanus2556 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปุณมนัส ผลพิมาย
ชื่อเล่น : 
ไตตั้ล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/2/2556
อายุ : 
5
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Kickkytoh@gmail.com  
ที่อยู่ : 
243/3 หมู่18 บ้านวังหิน ต.ในเมือง
อำเภอ : 
พิมาย
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
30110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0807243283
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------