[ fon4289 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
น้ำฝน ตกจริง
ชื่อเล่น : 
ฝน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/11/2537
อายุ : 
27
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
yingying42896395@gmail.com  
ที่อยู่ : 
45 ม.8
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0699661258
สถานที่ทำงาน : 
การตลาด/การขาย
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา