[x] ปิดหน้าต่างนี้
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้า้งการบริหาร
ผลงาน/ความภูมิใจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้ดนตรีศิลปะ
สาระการเรียนรการงานอาชีพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอก.คอม
สื่อมัลติมิเดีย มัธยมศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อ
บทเรียนออนไลน์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
สิ่งแวดล้อม
ความรู้อื่น ๆ
เกมเพื่อการศึกษา 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [แจ้งข่าว]
16 / มี.ค. / 2557 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศผลสอบปลายปี
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 มีนาคม 2556
9 / ส.ค. / 2556 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
3 / ส.ค. / 2556 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
31 / ก.ค. / 2556 : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภํณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online (e-Classroom)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
15 / พ.ค. / 2556 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
22 / ม.ค. / 2556 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
8 / ต.ค. / 2555 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศผลสอบกลางปี ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย (ประกาศผล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555)
21 / มี.ค. / 2555 : ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554

ประกาศ /คำสั่งโรงเรียน    

  
  

7 / ต.ค. / 2556 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศผลสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศผลสอบ
14 / ส.ค. / 2556 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลียง
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ประกาศ ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
9 / ก.ค. / 2555 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
วิชาเอกนาฏศิลป์
24 / พ.ค. / 2555 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการและอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการและอัตราจ้าง ทั้งนี้ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลสอบดังนี้
18 / พ.ค. / 2555 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายประกาศรับสมัครพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
16 / พ.ค. / 2555 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง (ครูวิทยาศาสตร์)
1 / พ.ค. / 2555 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง (วิทยาศาสตร์)
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ด่วน
25 / เม.ย. / 2555 : คำสั่งโรงเรียน
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนปีการศึกษา2555
ประกาศการจัดตารางเรียนสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>กิจกรรมโรงเรียน    
28 / พ.ย. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
สนุกสนานวันลอยกระทง
ชนะเลิศการประกวดกระทงยักษ์ ในงานลอยกระทง 2554 ณ วัดสระเพลง เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
26 / ก.ย. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
งานเกษียนอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
งานเกษียนอายุราชการ คณุครูสมปอง ปาลินทร คุณครูสมพงศ์ ลุนใหม่ คุณครูกัลยาณี เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
15 / ส.ค. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 / ส.ค. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมอบรบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู ผู้บริหาร (โรงเรียนวิถีชาวพุทธ)
กิจกรรมอบรบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู ผู้บริหาร (โรงเรียนวิถีชาวพุทธ) วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรีนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
4 / ส.ค. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบวันที่ 22 ก.ค 54
4 / ส.ค. / 2554 : กิจกรรมโรงเรียน
นิทรรศการปฐมวัย เมืองย่า พัฒนาความเป็นเลิศ
นิทรรศการปฐมวัย เมืองย่า พัฒนาความเป็นเลิศ วันที่ 11ก.ค 54 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา
ดูกิจกรรมทั้งหมด
แหล่งเรียนรู้    
18 / พ.ค. / 2556 : วิชาการ
โปรแกรม แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายได้พัฒนาโปรแกรมแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 / พ.ค. / 2556 : วิชาการ
โปรแกรม แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายได้พัฒนาโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา
23 / ม.ค. / 2556 : วิชาการ
โปรแกรมจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา หลักสูตร ๕๑
โปรแกรมจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา หลักสูตร ๕๑ ปรับใหม่ล่าสุด ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
21 / ต.ค. / 2555 : วิชาการ
โปรแกรมประมวลผลกลางปี 2555 14 รายวิชา
โปรแกรมประมวลผลกลางปี 2555 ปรับปรุงใหม่ 14 รายวิชา
27 / พ.ค. / 2555 : วิชาการ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัส ง16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 / ส.ค. / 2554 : วิชาการ
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
เอกสารประกอบการอบรม ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ตามจุดเน้น วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
ดูแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด
บทความข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า

 
 
Open Source
ู  
นวัตกรรมทางการศึกษา
: : โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย : :
 ถนนสุริยาอุทัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Email : kartour@hotmail.com
หน้าจอที่เหมาะสมสำหรับเวบนี้คือ 1024 x 800
Powered by MAXSITE 1.10